Înlocuiri


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
C 1.0s
C++ 1.0s
Memory limit: 1M
C 1M
C++ 1M

Authors:
Problem type

Se tastează un număr natural n, format din exact patru cifre, şi două cifre k şi p.

Cerinţă

Să se obţină un nou număr natural în care fiecare cifră egală cu k va fi înlocuită cu cifra p.

Date de intrare

Se citesc trei numere natural n, k, p.

Date de ieşire

Se va afişa noul număr obţinut în urma înlocuirilor.

Restricţii

  • 0 \le k \le 9; 0 \le p \le 9;
  • Dacă nu este posibilă nici o înlocuire se va afişa numărul citit.

Exemplul 1

Date de intrare

1234 2 9

Date de iesire

1934

Exemplul 2

Date de intrare

7865 9 4

Date de iesire

7865


Comments

There are no comments at the moment.